Tour hot - Tour khuyến mãi Liên Hệ

Giảm 10%

Du Lịch Hồng kong

Giá gốc: 14,179 triệu
Giảm còn: 12,7611 triệu
Thời gian: 4 ngày 3 đêm Khởi hành: 16, 23/11 & 8, 14, 15/12/2017
Giảm 10%

Du Lịch Hồng kong

Giá gốc: 14,179 triệu
Giảm còn: 12,7611 triệu
Thời gian: 4 ngày 3 đêm Khởi hành: 16, 23/11 & 8, 14, 15/12/2017